O idei 1,5%

Od 2004 roku podatnicy mogą przekazywać część swojego podatku organizacjom pozarządowym posiadający specjalny status OPP. Do 2023 roku był to 1% a obecnie 1.5%.

Otrzymanie części podatku osób fizycznych przez organizacje OPP jest jednym z przywilejów, które przysługują organizacjom pożytku publicznego.

Możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadziła ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2003 r., a konkretne przepisy określające, kto i jak może przekazać 1% podatku znajdują się w ustawie o podatku dochodowym osób fizycznych. Wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu w 2022 roku, kwota ta wzrosła do 1,5%.

Można powiedzieć, że ze społecznego punktu widzenia możliwość przekazywania 1% a obecnie 1,5% podatku organizacjom OPP jest przejawem demokracji bezpośredniej. Dzięki niemu każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować, do kogo trafi część podatku dochodowego, który powinien zapłacić państwu. Korzystając z tej możliwości, „wspomagamy” ministra finansów w dystrybucji środków publicznych.

Aby organizacja mogła otrzymywać część podatku od osób fizycznych w rocznych rozliczeniach PIT, organizacja ta musi spełnić szereg wymogów jak np. prowadzenie nieprzerwanych działań na przestrzeni minimum 2 lat, złożyć dokumenty rejestracyjne w Krajowym Rejestrze Sądowym o nadanie statusu OPP oraz otrzymać pozytywną odpowiedź z sądu o zarejestrowaniu organizacji jako uprawnionej do otrzymywania 1,5% podatku. Corocznie, organizacja ta, musi przedkładać do ministerstwa ds. społecznych sprawozdanie z realizowanych działań merytorycznych i finansowych.

Jeśli nie zdecydujemy się na przekazanie 1,5% organizacji pożytku publicznego, podatek za dany rok trafi do „wspólnego worka”, którego przeznaczeniu decyduje rząd i sejm.

Informacja zebrana na podstawie ngo.pl. Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Skip to content